7 mô hình nến nhật trắng cơ bản – Nến nhật cơ bản

Chứng khoánMô hình nếnPhân tích kỹ thuật

Candlestick hay còn được gọi là candle – nến Nhật được sử dụng bởi người Nhật từ thế kỉ 17. Đây là thành phần không thể thiếu trong phân tích kỹ thuật. Nguyên tắc của Candle rất đơn giản và được đúc kết từ những yếu tố sau.

  • “Như thế nào” (Biến động giá) quan trọng hơn
  • “Tại sao” (tin tức, tác động của thị trường)
  • Tất cả các thông tin đều được hiển thị trên giá
  • Người mua và người bán trên thị trường dựa trên tác động của kì vọng và cảm xúc.
  • Biến động giá không phản ánh giá trị thật.

Trong bài này A2G sẽ giới thiệu về các loại nến nhật trắng cơ bản trong phân tích kỹ thuật. Đồng thời phân tích ý nghĩa của từng loại nến nhật trắng đó. Từ đó áp dụng vào các mô hình nến đảo chiều tăng, đảo chiều giảm trong các xu hướng.

1. Nến nhật trắng ngắn

Định nghĩa

Nến này ngụ ý một áp lực mua khá yếu, giá giao động trong biên độ hẹp.

Nhận diện nến

Là một nến tăng giá với thân ngắn.

Yêu cầu nến

Thân của nến tăng giá phải ngắn. Chiều dài của các bóng nến là không quan trọng.

Phân tích

Nếu xét nến này riêng lẻ là không đủ tin cậy để quyết định xu hướng giá. Nó có thể phản ánh sự tiếp tục của xu hướng cũng như một sự đảo chiều xu hướng. Khi gặp cây nến này thì nên đợi xu hướng của cây nến sau.

Nếu xét nến này riêng lẻ là không đủ tin cậy để quyết định xu hướng giá. Nó có thể phản ánh sự tiếp tục của xu hướng cũng như một sự đảo chiều xu hướng. Khi gặp cây nến này thì nên đợi xu hướng của cây nến sau.

2. Nến nhật trắng

Định nghĩa

Nến này có sức mua vừa phải, cho thấy giá tăng từ lúc mở cửa và chủ yếu bị chi phối bởi phe mua cho đến lúc đóng cửa.

Nhận diện nến

Là một nến tăng giá với độ dài thân nến vừa phải.

Yêu cầu nến

Thân của nến tăng giá có độ dài vừa phải. Chiều dài của các bóng nến là không quan trọng.

Phân tích

Nến này một mình là không đủ tin cậy để quyết định về xu hướng tăng giá, vì nó chỉ phản ánh giao dịch một phiên giao dịch và dưới sự kiểm soát của phe mua. Nó có thể hiển thị sự tiếp tục của xu hướng cũng như sự đảo chiều. Phải dựa vào cây nến tiếp theo để xác nhận xu hướng thị trường.

3. Nến nhật trắng dài

Định nghĩa

Nến này có áp lực mua khá mạnh, và cho thấy rằng giá tăng khá mạnh trong phiên giao dịch kể từ khi mở cửa cho đến lúc đóng cửa.

Nhận diện nến

Là một nến tăng giá với độ dài thân nến khá dài.

Yêu cầu nến

Thân của nến tăng giá dài hơn so với độ dài trung bình của các nến khác trên biểu đồ. Chiều dài của các bóng nến là không quan trọng.

Phân tích

Đây là một nến tăng giá tốt. Tuy nhiên, vị trí của nó trong mô hình biểu đồ kỹ thuật cũng rất quan trọng. Nó có thể bắt đầu một xu hướng tăng giá tiềm năng và cho rằng giá đã đạt đến một mức hỗ trợ sau khi một sự suy giảm kéo dài. Nếu nó đứng ở cuối một xu hướng tăng giá dài thì có thể nó đang thể hiện sự tăng giá quá mức. Tuy nhiên, nếu xét một mình nến này là không đủ tin cậy để quyết định hướng của thị trường, vì nó chỉ phản ánh giao dịch của một phiên.

4. Nến nhật trắng MARUBOZU

Định nghĩa

Nến này đại diện cho xu hướng tăng giá tích cực và được đặc trưng bởi một thân trắng dài không có bóng ở hai đầu.

Nhận diện nến

1. Chiều dài của thân nến tăng giá là rất dài. 
2. Không có bóng nến.

Yêu cầu nến

Chiều dài thân nến tăng giá dài hơn bất thường so với các cây nến khác trên biểu đồ và không có các bóng nến trên và dưới.

Phân tích

Một nến Marubozu trắng đơn giản chỉ có nghĩa là giá mở cửa là bằng với mức thấp nhất trong phiên, và giá đóng cửa là mức cao nhất trong phiên. Điều này cho thấy phe mua kiểm soát giá từ khi mở cửa đến khi đóng cửa. 

Từ khi mở cửa phiên giao dịch thì giá chỉ có tăng mà không giảm, do đó tạo thành một nến trắng với thân dài và không có bóng trên. Nến này nói chung là tăng. Tuy nhiên, vị trí của nó trong biểu đồ mô hình kỹ thuật lớn hơn cũng rất quan trọng. Nó có thể bắt đầu một xu hướng tăng giá tiềm năng và cho rằng giá đã đạt đến một mức hỗ trợ sau một đợt giảm giá kéo dài. Nếu nó đứng ở cuối một xu hướng tăng giá dài thì có thể nó đang thể hiện một sự tăng giá quá mức. 

Tuy nhiên, nếu xét một mình nến này là không đủ tin cậy để quyết định hướng của thị trường, vì nó chỉ phản ánh giao dịch của một phiên.

5. Nến nhật trắng MARUBOZU mở

Định nghĩa

Nến này đại diện cho xu hướng tăng giá khá mạnh có đặc trưng với một thân trắng dài có một bóng trên nhưng bóng nến là khá nhỏ so với thân nến.

Nhận diện nến

1. Chiều dài của thân nến tăng giá là rất dài. 
2. Có bóng trên khá nhỏ so với chiều dài thân.

Yêu cầu nến

Chiều dài thân nến tăng giá dài hơn bất thường so với các cây nến khác trên biểu đồ, có bóng nến nhỏ ở trên và không có bóng nến dưới.

Phân tích

Một nến trắng Marubozu mở chỉ ra rằng phe mua kiểm soát phần lớn các hành động giá từ lúc mở cửa cho đến lúc gần đóng cửa. Từ khi mở cửa phiên giao dịch thì giá chỉ có tăng mà không giảm, do đó tạo thành một nến trắng với thân dài, nhưng đến cuối phiên thì phe bán có phần hơi thắng thế cho nên giá không đóng cửa ở mức cao nhất trong ngày và do đó tạo ra một bóng nến trên. 

Các cây nến sẽ thường tăng. Tuy nhiên, vị trí của nó trong biểu đồ mô hình kỹ thuật lớn hơn cũng rất quan trọng. Nó có thể bắt đầu một xu hướng tăng giá tiềm năng và cho rằng giá đã đạt đến một mức hỗ trợ sau một đợt giảm giá kéo dài. Nếu nó đứng ở cuối một xu hướng tăng giá dài thì có thể nó đang thể hiện một sự tăng giá quá mức. 

Tuy nhiên, nếu xét một mình nến này là không đủ tin cậy để quyết định hướng của thị trường, vì nó chỉ phản ánh giao dịch của một phiên.

6. Nến nhật trắng MARUBOZU đóng

Định nghĩa

Nến này đại diện cho xu hướng tăng giá mạnh và có đặc trưng với một thân trắng dài mà có bóng nến dưới nhưng không có bóng nến trên.

Nhận diện nến

1. Chiều dài của thân nến tăng giá là rất dài. 
2. Không có bóng trên.

Yêu cầu nến

Chiều dài thân nến tăng giá dài hơn bất thường so với các cây nến khác trên biểu đồ, có bóng nến nhỏ ở dưới và không có bóng nến ở trên.

Phân tích

Một nến trắng Marubozu đóng chỉ ra rằng phe mua kiểm soát phần lớn các hành động giá từ lúc mở cửa cho đến lúc đóng cửa. Khi mở cửa phiên giao dịch thì phe bán có phần áp đảo hơn một chút nhưng sau đó phe mua thắng thế và từ đó giá chỉ có tăng mà không giảm, do đó tạo thành một nến trắng với thân dài, giá đóng cửa cao nhất phiên, không có bóng nến trên. 

Các cây nến sẽ thường tăng. Tuy nhiên, vị trí của nó trong biểu đồ mô hình kỹ thuật lớn hơn cũng rất quan trọng. Nó có thể bắt đầu một xu hướng tăng giá tiềm năng và cho rằng giá đã đạt đến một mức hỗ trợ sau một đợt giảm giá kéo dài. Nếu nó đứng ở cuối một xu hướng tăng giá dài thì có thể nó đang thể hiện một xu hướng tăng giá quá mức. 

Tuy nhiên, nếu xét một mình nến này là không đủ tin cậy để quyết định hướng của thị trường, vì nó chỉ phản ánh giao dịch của một phiên.

7. Nến trắng SPINNING TOP

Định nghĩa

Là một nến tăng giá có thân khá nhỏ với các bóng trên và dưới có độ dài lớn hơn so với thân. Nó cũng được coi là một biến thể của nến Doji và xu hướng giá sau đó sẽ diễn biến tương tự xu hướng sau nến Doji.

Nhận diện nến

1. Một cây nến tăng giá có thân khá nhỏ. 
2. Các bóng trên và dưới dài hơn thân.

Yêu cầu nến

Là cây nến tăng giá có thân khá nhỏ. Chiều dài của các bóng phải lớn hơn chiều dài của thân.

Phân tích

Các nến Spinning Top trắng cho thấy có sự do dự giữa những phe mua và phe bán trong suốt khoảng thời gian giao dịch.

Thân nến ngắn cho thấy giá cả có một chút thay đổi giữa mức giá mở của so với mức giá đóng cửa, những bóng nến dài chỉ ra rằng trong suốt khoảng thời gian giao dịch cả hai phe mua và bán đã “chiến đấu với nhau rất quyết liệt” nhưng kết thúc thì có phần hơi nghiêng về phe mua.

Nếu nến Spinning Top trắng được hình thành trong một xu hướng tăng. Điều này có nghĩa là không còn nhiều người mua nữa và giá cả có thể quay đầu di chuyển theo hướng ngược lại.

Nếu nến Spinning Top trắng được hình thành trong một xu hướng giảm. Điều này có nghĩa là không còn nhiều người bán nữa và giá cả có thể quay đầu di chuyển theo hướng ngược lại.

Bài viết liên quan:

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.