Đặc điểm pháp lý của công ty hợp danh

Các loại hình doanh nghiệp cơ bản

Công ty hợp danh là doanh nghiệp có ít nhất hai thành viên là cá nhân. Trong đó có ít nhất một thành viên hợp danh, ngoài thành viên hợp danh có thể có thành viên góp vốn. Thành viên hợp danh phải là cá nhân, còn thành viên góp vốn có thể là cá nhân, tổ chức. 

Thanh viện hợp danh chịu tranh nhiệm vô hạn bằng toàn bộ tài sản của mình đối với các khoản nợ và nghĩa vụ khác của doanh nghiệp. Còn thành viên góp vốn chỉ chịu trách nhiệm trong phần vốn góp vào công ty. Thành viên hợp danh có quyền quản lý và điều hành công ty, còn thành viên góp vốn thì không. Trong trường hợp thành viên góp vốn tham gia vào điều hành, quản lý các hoạt động kinh doanh, thì đương nhiên được coi là thành viên hợp danh. 

Công ty hợp danh có tư cách pháp nhân và không được phát hành chứng khoán và trái phiếu

Có thể bạn quan tâm: Tính chất của dòng vốn trong kinh doanh

Yêu cầu và lưu ý đối với công ty hợp danh

– Thành viên hợp danh không được quyền chuyển phần vốn góp của mình tại công ty cho người khác, nếu không được sự chấp thuận của các thành viên hợp danh còn lại.
– Thực hiện góp vốn và cấp giấy chứng nhận phần vốn góp
– Thành viên hợp danh và thành viên góp vốn phải góp đủ và đúng hạn số vốn như đã cam kết.
– Thành viên hợp danh không góp đủ và đúng hạn số vốn đã cam kết gây thiệt hại cho công ty phải chịu trách nhiệm bồi thường thiệt hại cho công ty.
– Thành viên góp vốn không góp đủ và đúng hạn số vốn đã cam kết thì số vốn chưa góp đủ được coi là khoản nợ của thành viên đó đối với công ty; trong trường hợp này, thành viên góp vốn có liên quan có thể bị khai trừ khỏi công ty theo quyết định của Hội đồng thành viên.
– Tại thời điểm góp đủ vốn như đã cam kết, thành viên được cấp giấy chứng nhận phần vốn góp

Tài sản của công ty

– Tài sản góp vốn của các thành viên đã được chuyển quyền sở hữu cho công ty;
– Tài sản tạo lập được mang tên công ty;
– Tài sản thu được từ hoạt động kinh doanh do các thành viên hợp danh thực hiện nhân danh công ty và từ các hoạt động kinh doanh của công ty do các thành viên hợp danh nhân danh cá nhân thực hiện;
– Các tài sản khác theo quy định của pháp luật.

Thủ tục thành lập

Thủ tục thành lập công ty hợp danh tuân theo các bước sau:

Bước 1. Cá nhân nộp hồ sơ tại Phòng đăng ký kinh doanh nơi Doanh nghiệp đặt trụ sở.

Bước 2. Phòng đăng ký kinh doanh tiếp nhận hồ sơ. Trao giấy biên nhận cho người nộp hồ sơ.

Bước 3. Trong thời hạn 03 – 05 ngày làm việc kể từ ngày nộp hồ sơ. Phòng đăng ký kinh doanh cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp.

Bước 4. Doanh nghiệp Công bố thông tin đăng ký doanh nghiệp trên cổng thông tin đăng ký quốc gia. Nội dung công bố gồm các nội dung Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp và ngành nghề kinh doanh.

Bước 5: Thông báo mẫu con dấu với Phòng đăng ký kinh doanh – Sở kế hoạch đầu tư.

Hồ sơ đề nghị đăng ký thành lập

– Giấy đề nghi đăng ký doanh nghiệp theo Mẫu.

– Điều lệ công ty

– Danh sách thành viên, thành viên góp vốn (nếu có)

– Bản sao Thẻ căn cước công dân, Giấy chứng minh nhân dân, Hộ chiếu hoặc chứng thực cá nhân hợp pháp khác của các thành viên.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.