Doanh nghiệp tư nhân trong nước

Các loại hình doanh nghiệp cơ bản

Doanh nghiệp tư nhân hay còn gọi là doanh thương là một tổ chức kinh tế có tên riêng, trụ sở giao dịch và được đăng ký kinh doanh theo quy định của pháp luật. Doanh nghiệp trong nước là doanh nghiệp được thành lập bởi cá nhân, tập thể là công dân nước Việt Nam và không bao gồm các công dân và tài sản nước ngoài (tim hiểu thêm về doanh nghiệp nước ngoài). 

I. Sự hình thành và phát triển 

Trước năm 1990, các cơ sở kinh doanh thuộc khu vực kinh tế tư nhân đã tồn tại. Bắt đầu với hình thức “hộ tiểu chủ” hay “hộ kinh doanh cá thể”. Hại loại hình kinh doanh này không phải là loại hình tổ chức kinh doanh, nên vẫn chưa được quy định về mặt pháp lý. Cho tới đại hội đảng lần thứ VII, có chủ trương phát triển nền kinh tế nhiều thành phần. 

Trong đại hội đã chỉ rõ:

 • “Mọi người được tư do kinh doanh theo pháp luật, được bảo vệ quyền sở hữu và thu nhập hợp pháp”.
 • “Mọi đơn vị kinh tế không phân biệt quan hệ sở hữu, đều hoạt động theo cơ chế tự chủ kinh doanh. Hợp tác và cạnh tranh với nhau bình đẳng trước pháp luật.” 
 • “Kinh tế tư bản tu nhân được phát triển không hạn chế về quy mô và địa bàn. Được phép hoạt động trong tất cả các dịch vụ, ngành nghề mà pháp luật không cấm.”
 • “Nhà nước thực hiện nhất quán chính sách kinh tế nhiều thành phần. Không phân biệt đối xử, không tước đoạt tài sản hợp pháp. Không gò ép tập thể hóa tư liệu sản xuất. Không áp đặt hình thức kinh doanh, khuyến khích các hoạt động có lợi cho quốc kế dân sinh.”

Đồng thời Quốc hội đã ban hành hai đạo luật quan trong. Đó là Luật Công ty và Luật Doanh nghiệp tư nhân có hiệu lực từ 04/1991. Các quy định xoay quanh ba loại hình doanh nghiệp bao gồm: Doanh nghiệp tư nhân, công ty trách nhiệm hữu hạn, công ty cổ phần. Tới năm 2000 thì bổ xung thêm công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên và công ty hợp danh.

II. Các loại hình doanh nghiệp

Doanh nghiệp tư nhân

Đây là đơn vị kinh doanh có mức vốn không thấp hơn vốn pháp định. Do một cá nhân làm chủ và chịu trách nhiệm bằng toàn bộ tài sản của mình. 

Công ty hợp danh

Đây là đơn vị kinh doanh có ít nhất hai thành viên là chủ sở hữu. Ngoài chủ sở hữu, công ty hợp danh có thể có nhiều thành viên góp vốn. Thành viên của hợp danh phải là cá nhân và chịu trách nhiệm bằng toàn bộ tài sản. Thành viên góp vốn chỉ chịu trách nhiệm về số vốn đã góp vào công ty. 
Đọc thêm…

Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên

Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên do một cá nhân hay một tổ chức là chủ sở hữu. Chịu trách nhiệm hữu hạn về các khoản nợ của công ty trong phần góp vốn. Hình thức này thường là loại hình doanh nghiệp nhà nước chuyển đổi. 

Công ty trách nhiệm hữu hạn

Đây là doanh nghiệp có các thành viên cùng góp vốn, cùng chia nhau lợi nhuận, cùng chịu lỗ tương ứng với phần vốn góp. Và chỉ chịu trách nhiệm về các khoản nợ của công ty trong phần vốn góp. 

Công ty cổ phần

Công ty cổ phần là một dạng pháp nhân có trách nhiệm hữu hạn, được thành lập và tồn tại độc lập đối với những chủ thể sở hữu nó. Vốn của công ty được chia nhỏ thành những phần bằng nhau gọi là cổ phần và được phát hành huy động vốn tham gia của các nhà đầu tư.

III.Điều kiện thành lập công ty tư nhân

 • Ngành nghề kinh doanh không thuộc đối tượng pháp luật cấm.
 • Tên doanh nghiệp được đặt đúng theo quy định tại điều 24 Luật Doanh nghiệp.
 • Có hồ sơ đăng ký kinh doanh hợp lệ theo quy định của điều 24 Luật Doanh nghiệp.
 • Nộp đủ lệ phí đăng ký kinh doanh theo quy định.
 • Chủ đầu tư không vi phạm điều 9, 10 Luật Doanh nghiệp.

Hồ sơ đăng ký kinh doanh

Theo mẫu do Bộ Kế hoạch và Đầu tư quy định.

Thủ tục đăng ký kinh doanh

Theo quy định tại điều 12 Luật Doanh nghiệp, người thành lập doanh nghiệp phải lập và nộp đủ hồ sơ đăng ký kinh doanh theo quy định dưới đây tại cơ quan đăng ký kinh doanh thuộc UBND tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương, nơi doanh nghiệp đặt trụ sở chính và phải chịu trách nhiệm về tính chính xác, trung thực của nội dung đăng ký kinh doanh khi có ý định bắt đầu kinh doanh.

Việc đăng ký kinh doanh được hoàn tất trong 15 ngày, kể từ ngày cơ quan đăng ký kinh doanh nhận được đủ hồ sơ. Nếu từ chối việc đăng ký kinh doanh, cơ quan đăng ký kinh doanh phải thông báo bằng văn bản, nêu rõ lý do.

Đối với những ngành, nghề kinh doanh có điều kiện

Doanh nghiệp được quyền kinh doanh kể từ ngày được cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp giấy phép kinh doanh hoặc có đủ điều kiện kinh doanh theo quy định của pháp luật. Cụ thể:

 • Đối với doanh nghiệp tư nhân kinh doanh các ngành, nghề phải có vốn pháp định thì phải có thêm xác nhận của cơ quan có thẩm quyền hoặc chứng chỉ hợp pháp chứng minh về số vốn của doanh nghiệp.
 • Đối với doanh nghiệp tư nhân kinh doanh các ngành, nghề phải có chứng chỉ hành nghề thì phải có thêm bản sao hợp lệ chứng chỉ hành nghề của chủ doanh nghiệp tư nhân hoặc giám đốc quản lý doanh nghiệp.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.