Kiểm soát vốn là gì? Các luận điểm về kiểm soát vốn

BlogHọc thuyết kinh tế

Kiểm soát vốn là việc chính phủ, ngân hàng trung ương hoặc các cơ quan quản lý khác thực hiện các biện pháp nhằm hạn chế dòng vốn ra và vào nền kinh tế trong nước. Kiểm soát vốn có thể gây ảnh hưởng nhiều tới loại tài sản như: Cổ phiếu, trái phiếu

Hiểu về kiểm soát vốn

Kiểm soát vốn được thiết lập để điều chỉnh các luồng tài chính từ thị trường vốn vào và ra khỏi tài khoản vốn của một quốc gia. Các biện pháp này có thể trên phạm vi toàn nền kinh tế hoặc một số lĩnh vực hoặc ngành. 

Chính sách tiền tệ của chính phủ được ban hành kiểm soát vốn. Các biện pháp này hạn chế khả năng công dân trong nước có được tài sản nước ngoài, được gọi là kiểm soát dòng vốn chảy ra hoặc khả năng người nước ngoài mua tài sản trong nước, được gọi là kiểm soát vốn. 

Các biện pháp kiểm soát chặt chẽ thường được áp dụng nhiều ở các nước đang phát triển, nơi dự trữ vốn thấp và dễ biến động. 

Một số luận điểm về kiểm soát vốn

Những người chỉ trích tin rằng, các biện pháp kiểm soát vốn đã hạn chế sự tiến bộ và hiệu quả kinh tế. Trong khi những người ủng hộ cho rằng, đó là sự thận trọng làm tăng tính an toàn của nền kinh tế. 

Ở hầu hết các quốc gia đều có các biện pháp ngăn chặn dòng vốn chảy ra ồ ạt trong thời gian khủng hoảng, hoặc một cuộc tấn công đầu cơ lớn vào thị trường trong nước. Các yếu tố như toàn cầu hóa và hội nhập thị trường tài chính đã góp phần vào việc nới lỏng kiểm soát vốn nói chung. 

Mở cửa nền kinh tế đối với vốn nước ngoài, thường sẽ giúp các công ty trong nước tăng khả năng tiếp cận vốn, giúp tăng nhu cầu tổng thể về cổ phiếu trong nước. 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.