Mô hình nến đảo chiều giảm Bearish After Top Gap Down

Chứng khoánMô hình nến đảo chiều giảmPhân tích kỹ thuật

Định nghĩa nến đảo chiều giảm Bearish After Top Gap Down

Đây là một mô hình với năm nến, bắt đầu bằng ba nến trắng. Thị trường báo hiệu một sự đảo với sự thay đổi màu sắc ở cây nến thứ tư. Ngày thứ năm là một phiên giảm mạnh và tạo một khoảng Gap giảm giá so với ngày thứ tư, khẳng định sự đảo chiều.

Nhận diện nến đảo chiều giảm Bearish After Top Gap Down

1. Mô hình bắt đầu với một nến trắng. 
2. Hai ngày tiếp theo cũng là những nến trắng, với giá mở cửa và đóng cửa đều cao hơn ngày trước đó.
3. Một khoảng Gap tăng giá xuất hiện giữa ngày thứ ba với ngày thứ hai.
4. Ngày thứ tư là một nến giảm giá
5. Ngày thứ năm là một nến giảm giá mạnh mẽ và tạo khoảng Gap giảm giá với ngày thứ tư trước đó.

Yêu cầu nến đảo chiều giảm Bearish After Top Gap Down

Ba ngày đầu tiên của Bearish After Top Gap Down là những nến tăng giá mạnh mẽ với giá đóng cửa và mở cửa đều cao hơn phiên trước. Ở cây nến thứ ba có khoảng Gap tăng giá. Ngày thứ tư là một nến giảm giá với giá mở cửa thấp hơn giá đóng cửa của ngày thứ ba. Ngày thứ năm là một nến giảm giá mạnh mẽ và có khoảng Gap giảm giá so với ngày thứ tư. Không có thân nến ngắn trong mô hình này.

Phân tích

Hai ngày đầu giá tăng mạnh và xuất hiện một khoảng Gap tăng giá vào ngày thứ ba. Điều này khẳng định thị trường đang có một xu hướng tăng giá mạnh mẽ. Ngày thứ tư là một ngày giảm giá cho thấy rằng có thể có xu hướng tăng giá đã bắt đầu suy yếu. Ngày thứ năm là một ngày giảm giá mạnh mẽ và tạo một khoảng Gap giảm giá so với ngày thứ tư. Sự đảo chiều xu hướng có thể đã bắt đầu.

Chú ý: Mô hình đảo chiều Bearish After Top Gap Down trái ngược với Bullish After Bottom Gap Up.

Có thể bạn sẽ quan tâm:

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.