Mô hình nến đảo chiều giảm Bearish Break Away

Chứng khoánMô hình nến đảo chiều giảmPhân tích kỹ thuật

Định nghĩa nến đảo chiều giảm Bearish Break Away

Mô hình này bao gồm năm cây nến khởi đầu với cây nến trắng thân dài ngày đầu tiên. Ba ngày tiếp theo sau đó giá liên tục tăng tới mức cao mới. Tuy nhiên, ngày cuối cùng đã xoá bỏ hoàn toàn xu hướng tăng giá của các ngày trước bằng một cây nến giảm giá và có giá đóng cửa nằm trong phạm vi giá đóng cửa của ngày thứ nhất với giá mở của ngày thứ hai. Điều này cho thấy một sự đảo chiều ngắn hạn.

Tiêu chí nhận diện nến đảo chiều giảm Bearish Break Away

1. Xu hướng tăng giá hiện tại được củng cố bằng một cây nến trắng có thân dài trong ngày đầu tiên.
2. Ngày thứ hai cũng là màu trắng và có khoảng Gap tăng giá so với ngày thứ nhất.
3. Ngày thứ ba và thứ tư tiếp tục xu hướng tăng giá. Tốt nhất là cây nến giảm giá vào ngày thứ ba. Nhưng ngày thứ tư cũng có thể là một cây nến tăng giá.
4. Ngày thứ năm là một màu đen với giá đóng cửa nằm trong phạm vi khoảng Gap tăng giá hình thành bởi ngày thứ nhất và ngày thứ hai.

Yêu cầu nến đảo chiều giảm Bearish Break Away

Trong mô hình Bearish Breakaway cây nến đầu tiên có thân dài trung bình hoặc dài. Tuy nhiên, thân của nến thứ hai có thể ngắn sau khi tạo khoảng Gap tăng gias với ngày thứ nhất, nến thứ ba ở giữa có thể có màu đen. Ngày cuối cùng là một cây nến giảm giá với giá đóng cửa nằm trong khoảng Gap tăng giá trước đó nhưng nó vẫn cao hơn giá đóng cửa của phiên thứ nhâts.

Phân tích

Xu hướng tăng giá được khẳng định qua độ dài cây nến ngày thứ nhất và khoảng Gap tăng giá tiếp sau đó. Xu hướng tăng giá suy thoái dần qua nhữung ngày tiếp sau. Cuối cùng, một cây nến giảm giá đã phá vỡ hoàn toàn xu hướng tăng giá của ba ngày trước đó. Tuy nhiên giá đóng cửa của cây nến cuối không lấp đầy khoảng Gap tăng giá sinh ra bởi cây nến ngày thứ nhất và thứ hai. Một đảo chiều ngắn hạn sẽ diễn ra, nhưng điều đó vẫn cần phải có sự xác nhận.

Chú ý: Mô hình đảo chiều Bearish Breakaway trái ngược với Bullish Break Away.

Có thể bạn sẽ quan tâm:

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.