Mô hình nến đảo chiều giảm Bearish Three Gap Up

Chứng khoánMô hình nến đảo chiều giảmPhân tích kỹ thuật

Định nghĩa nến đảo chiều giảm Bearish Three Gap Up

Đây là một mẫu hình đảo chiều giảm giá gồm bốn ngày. Nó bao gồm ba ngày liên tiếp tạo ba Gap tăng giá. Sau ba Gap tăng giá thì thị trường đi vào vùng quá mua và sẵn sàn cho sự đảo chiều với xu hướng hiện tại.

Nhận diện nến đảo chiều giảm Bearish Three Gap Up

1. Ngày đầu tiên có thể là bất kỳ màu nào. 
2. Ngày thứ hai cũng có thể có bất kỳ màu nào, miễn là có tạo một khoảng Gap tăng giá so với ngày đầu tiên.
3. Hai ngày cuối cùng là nến trắng và cũng tạo một khoảng Gap tăng giá với ngày trước đó.

Yêu cầu nến

Hai ngày đầu tiên của Bearish Three Gap Ups có thể là bất kỳ màu nào nhưng hai ngày cuối cùng phải là màu trắng. Phải có những khoảng Gap tăng giá giữa các cây nến.

Phân tích

Thị trường đi vào trạng thái quá mua bởi giá tăng quá mạnh và nhanh, đó là thời gian để chốt lời.

Chú ý: Mô hình đảo chiều Bearish Three Gap Ups trái ngược với Bullish Three Gap Downs.

Có thể bạn sẽ quan tâm:

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.