Mô hình nến đảo chiều tăng Bullish After Bottom Gap Up

Chứng khoánMô hình nến đảo chiều tăngPhân tích kỹ thuật

Nến đảo chiều tăng Bullish After Bottom Gap Up

Đây là một mô hình 5 nến bắt đầu với ba nến đen. Thị trường báo hiệu một sự đảo chiều xu hướng bằng sự thay đổi trong màu sắc ở cây nến thứ tư. Ngày thứ 5 có một khoảng Gap lớn và đóng cửa với nến trắng thân dài. Điều này khẳng định cho sự đảo chiều xu hướng thành tăng mạnh.

Nhận diện nến đảo chiều tăng Bullish After Bottom Gap Up

1. Mô hình bắt đầu với một nến đen
2. Hai ngày tiếp theo cũng là cây nến đen và có giá đóng cửa thấp hơn so với giá đóng cửa của ngày hôm trước.
3. Có khoảng Gap xuống giữa ngày thứ hai với ngày thứ 3. 
4. Cây nến ngày thứ tư là màu trắng. 
5. Ngày thứ năm là một nến trắng với phần thân rất dài, đồng thời có tạo một khoảng Gap so với cây nến ngày thứ tư.

Yêu cầu nến đảo chiều tăng Bullish After Bottom Gap Up

Ba ngày đầu tiên của Bullish After Bottom Gap Up là những cây nến đen có thân dài liên tiếp với giá đóng cửa thấp hơn giá đóng cửa của ngày trước đó. Có khoảng Gap giá xuống giữa cây nến ngày thứ hai và ngày thứ ba. Ngày thứ tư là một nến trắng mở cửa cao hơn giá đóng cửa của ngày thứ ba và thân nến bao trùm khoảng Gap sinh ra bởi hai cây nến trước đó. Ngày thứ năm là một thân nến trắng tăng mạnh mẽ và tạo một khoảng Gap tăng giá so với ngày thứ tư. Không có chân nến ngắn trong mô hình này.

Phân tích

Hai cây nến đen với thân dài của hai ngày đầu tiên kèm Gap giá xuống với cây nến đen thứ ba tạo ra một thị trường có xu hướng giảm kéo dài. Cây nến ngày thứ tư là một nến trắng với mức tăng mạnh mẽ cho thấy cuối cùng xu hướng giảm giá có thể đã suy yếu. Khoảng Gap giá lên của cây nến ngày thứ năm kèm mức giá đóng cửa gần như ở cao nhất của nó tạo ra một cây nến trắng thân rất dài. Nó báo hiệu một sự quá bán và đảo chiều xu hướng tăng đã bắt đầu.

Chú ý: Mô hình đảo chiều Bullish After Bottom Gap Up trái ngược với Bearish After Top Gap Down.

Có thể bạn sẽ quan tâm:

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.