Mô hình nến đảo chiều tăng Bullish Downside Gap Two Rabbits

Chứng khoánMô hình nến đảo chiều tăngPhân tích kỹ thuật

Định nghĩa nến đảo chiều Bullish Downside Gap Two Rabbits

Đây là một mô hình đảo chiều tăng với ba nến. Giữa thân trắng của phiên thứ hai và thân nến đen của phiên đầu tiên xuất hiện một khoảng trống. Các chân nến trắng của phiên thứ hai và thứ ba đại diện cho những con thỏ đã sẵn sàng để nhảy ra khỏi hang.

Nhận diện nến đảo chiều Bullish Downside Gap Two Rabbits

  • Một nến đen bình thường hoặc dài xuất hiện vào phiên đầu tiên. 
  • Phiên thứ hai là một thân nến trắng ngắn và cách một khoảng trống với thân nến đen trước đó.
  • Vào phiên cuối cùng, một nến trắng xuất hiện có mức giá mở cửa bằng hoặc thấp hơn mức giá thấp nhất và đóng cửa trên mức đóng cửa của phiên giao dịch thứ hai, nhưng vẫn thấp hơn hoặc gần bằng mức giá thấp nhất của phiên đầu tiên.

Yêu cầu nến đảo chiều Bullish Downside Gap Two Rabbits

BULLISH DOWNSIDE GAP TWO RABBITS nên bắt đầu với nến đen có thân bình thường hoặc dài. Một nến trắng có thân cách một khoảng với cây nến trước đó. Phiên thứ ba là một nến trắng có thân bao trùm các mức giá của phiên thứ hai. Phiên thứ ba có thể mức giá mở cửa bằng hoặc thấp hơn mức mở cửa của phiên thứ hai. Phiên thứ ba nên đóng dưới mức đóng cửa của phiên đầu tiên và lấp đầy khoảng trống giữa phiên thứ nhất và phiên thứ hai.

Phân tích

Một xu hướng giảm đang diễn ra và được nhận diện bởi phiên đầu tiên là cây nến đen. Phiên sau đó giá mở cửa với mức thấp hơn và tạo ra một khoảng xuống với cây nến đen trước đó. Giá cả tăng lên một chút, và một thân nến trắng ngắn được hình thành. Xu hướng đi lên của giá vẫn chưa được xác nhận vì giá đóng cửa của cây nến tăng vẫn không bằng mức giá đóng của của phiên trước đó. Phiên thứ ba mở cửa với mức giá bằng hoặc thấp hơn mức giá mở cửa của phiên thứ hai, nhưng sau đó phe mua thắng thế và giá liên tục đi lên rồi đóng cửa trên mức giá đóng cửa của phiên thứ hai. Hai cây nến trắng liên tiếp cho thấy phe bán đã yếu thế và có thể đảo chiều.

Có thể bạn sẽ quan tâm:

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.