Mô hình nến đảo chiều tăng Bullish Three Gap Downs

Chứng khoánMô hình nến đảo chiều tăngPhân tích kỹ thuật

Định nghĩa nến đảo chiều tăng Bullish Three Gap Downs

Đây là một mô hình đảo chiều tăng bốn ngày. Nó bao gồm ba ngày liên tiếp xuất hiện Gap. Sau khi xuất hiện mẫu hình này, thị trường vào cùng quá bán và sẵn sàng cho sự đảo chiều của xu hướng giảm hiện tại.

Nhận diện nến đảo chiều tăng Bullish Three Gap Downs

1. Cây nến ngày đầu tiên có thể là bất kỳ màu nào. 
2. Cây nến ngày thứ hai cũng có thể có bất kỳ màu nào, miễn là nó có tạo một khoảng Gap xuống so với ngày đầu tiên.
3. Hai ngày cuối cùng là nến đen và thân của nến cũng có khoảng Gap xuống tính từ thân của cây nến trước đó.

Yêu cầu nến

Cây nến của hai ngày đầu tiên của Bullish Three Gap Downs có thể là bất kỳ màu nào nhưng hai ngày tiếp đó là nến đen. Phải có khoảng Gap giữa các cây nến.

Phân tích

Thị trường rơi vào trạng tháng quá bán với ba này xuống liên tiếp và có khoảng cách giá giữa các ngày. Đây là thời điểm để nhà đầu tư lướt sóng ngắn có thể tham gia thị trường.

Chú ý: Mô hình đảo chiều Bullish Three Gap Downs trái ngược với Bearish Thre Gap Up.

Có thể bạn sẽ quan tâm:

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.