Tài trợ, dòng tiền và sự tăng trưởng của công ty

Dòng tiền trong doanh nghiệp (khái niệm cơ bản)Phân tích cơ bảnQuản trị doanh nghiệpTài Chính

Dòng tiền và sự tăng trưởng của công ty

Dòng tiền này gắn liền với quá trình trưởng thành của một doanh nghiệp. Giai đoạn tăng trưởng có thể chia ra làm 4 giai đoạn: Khởi đầu, tăng trưởng kỳ 1, tăng trưởng kỳ 2 và trưởng thành. Trong giai đoạn đầu thì tiền là do cổ đông sáng lập và người thân quen bỏ ra. 

Sau khi bắt đầu kinh doanh có lãi trong một thời gian nhất định, công ty sang giai đoạn tăng trưởng kỳ 1. Khi này để mở rộng kinh doanh nó cần tiền từ lợi nhuận không chia cổ đông và có thể đi vay ở ngoài (các ngân hàng và tổ chức tài chính). Ở giai đoạn này nó chưa thu hút được người bỏ vốn, ngoại trừ những nhà đầu tư thiên thần.

Nếu vượt qua được kỳ 1, công ty sẽ tiến vào thời kỳ tăng trưởng 2. Ở giai đoạn này nó có thể bán cổ phiếu, đi vay và đỉnh cao nhất là niêm yết trên thị trường chứng khoán. Khi qua giai đoạn này, công ty trưởng thành. Ở giai đoạn này, uy tín công ty đã cao, nó có thể nhận tiền từ nhiều nguồn khác nhau.

Dòng tiền đến từ đâu

Tài trợ của công ty thực chất là cách công ty xoay sở để có tiền. Điều này xoay quanh hai khái niệm là cổ phầntrái phiếu. Tất nhiên ở mỗi loại, chủ doanh nghiệp đều phải trả một cái giá nhất định

 • Đi vay thì không chia quyền, nhưng phải trả lãi đều đặn và trả gốc
 • Gọi hùn vốn thì phải chia quyền, nhưng tránh được mối lo về vay

Công ty trong giai đoạn đầu, muốn tạo vốn thì chỉ có cổ đông sáng lập. Khi cổ đông sáng lập bỏ tiền thì họ sẽ đợi thu về lời, và sự trông đợi này được gọi là “chi phí vốn’ mà công ty phải chịu. 

Khi đã hoạt động, công ty cần vốn lưu động. Để có khoản này, nó có thể đi vay của người khác và tạo nên các khoản tài trợ ngắn hạn. Đi vay thì phải trả gốc và lãi, vay càng lâu thì lãi suất càng cao. Tất nhiên tiền trả lãi cũng gọi là chi phí vốn của công ty, vì để vay công ty cần phải chi khoản trả lãi này. Trong quá trình tăng trưởng, công ty cần có cơ cấu vốn một cách hợp lý, dùng những cách tài trợ khác nhau để có tiền chi dùng cho những công việc nhất định. 

Tỷ lệ giữa vốn tự có và nợ vay

Khi cần tiền cho dự án, căn cứ vào vốn hiện có công ty sẽ quyết định sẽ gọi hùn vốn thêm bao nhiêu và đi vay bao nhiêu, và cần đảm bảo được tỉ lệ ở mức an toàn. Việc thiết lập cấu trúc vốn, hay là sự chọn lựa giữa các loại cổ phiếu và trái phiếu khác nhau để có vốn sẽ tùy thuộc vào việc xem xét và tính toán tài chính. Công ty phải tính toán cẩn thận để có một cấu trúc vốn cân bằng và hiệu quả. Một công ty có quá nhiều nợ, đặc biệt là công ty cổ phần. Một khi chính xác tiền tệ thay đổi sẽ ảnh hưởng nặng nề tới công ty, sẽ theo chiều rất xấu nếu tăng lãi suất.

Và bây giờ ta sẽ có câu hỏi đặt ra: Dùng tiền của những người khác hay sử dụng đòn bẩy tài chính? Điều này phụ thuộc vào mức độ chấp nhận rủi ro, phân chia rủi ro của chủ doanh nghiệp. 

Các hình thức vay tài trợ công ty

Tài trợ ngắn hạn

 • Mua chịu trả chậm, hình thức phổ biến nhất là người bán cho người mua chịu 30 ngày. Lấy hàng đợt sau trả tiền cho hàng kỳ trước, ký gửi…
 • Vay ngân hàng theo hình thức tuần hoàn hay chu chuyển. Mức độ vay sẽ tùy theo mức độ tín nhiệm của công ty.
 • Vay ngân hàng và thế chấp bằng tiền sẽ thu hay bằng tài khoản phải thu
 • Bao thanh toán, đây là hình thức mua lại hóa đơn thanh toán sắp tới hạn thanh toán. 

Tài trợ dài hạn

 • Mua thiết bị máy móc trả chậm 
 • Thuê tài chính, hình thức này có chút khác với mua thiết bị máy móc trả chậm. Ở đây, nếu công ty tài chính thanh toán hết thì sẽ thành tài sản của công ty. Còn nếu không thay toán đúng theo hợp động, quá hạn thì tổ chức có thể thu hồi lại tài sản bất cứ lúc nào mà không cần qua các cơ quan công quyền. 
 • Bán thiết bị rồi thuê lại ngay
 • Vay định kỳ và dùng tài sản có sẵn để đảm bảo trả nợ 
 • Vay định kỳ và bảo đảm trả nợ từ tài sản hình thành bằng vốn vay
 • Vay chuyển đổi, đây tương đương với trái phiếu chuyển đổi. 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.