Tính chất của dòng vốn trong kinh doanh

Chứng khoánDòng tiền trong doanh nghiệp (khái niệm cơ bản)Phân tích cơ bảnTài Chính

Về mặt tài chính, khi dự định bắt đầu một dự án kinh doanh, công ty cần vốn. Vốn trong kinh doanh là vấn đề quan trong khi bắt đầu hoạt động nghiên cứu, phương thức khi bắt đầu kinh doanh. Tức là giải quyết các vấn đề đồng vốn, vay mượn cách nào, chi trả ra sao để có lời lãi. Trước hết sẽ cần lập ra một bản nghiên cứu tính khả thi của dự án về mặt tài chính. Trong đó, các yếu tố sau được sử dụng cho việc quyết định: 

a. Tổng tiền phải bỏ ra để đầu tư

 • Ước tính tổng số vốn lưu động cần có 
 • Ước tính tổng số vốn cố định 
 • Tổng vốn đầu tư

b. Nguồn tài trợ 

 • Cấu trúc vốn vay là bao nhiêu/mình bỏ bao nhiêu, lấy từ đâu. 
 • Lãi phải trả

c. Chi phí sản xuất, chia theo chi phí khả biến và bất biến 

d. Đánh giá tài chính dựa vào các yếu tố doanh thu, nhằm xem tính thương mại của ý tưởng

 • Thời gian hòa vốn
 • Tỉ suất lợi nhuận đơn giản
 • Điểm hòa vốn 
 • Tỷ lệ hoàn vốn nội bộ 

Công việc này dành cho các chuyên viên tài chính. Còn về cơ bản, kinh doanh phải có lời thì công ty mới tồn tại được. Lời lãi ở đây sẽ được hiểu doanh thu trừ chi phí là con số dương đúng nghĩa. 

I. Cách thức hoạt động của dòng vốn kinh doanh 

Công ty tạo ra sự dịch chuyển của đồng tiền và sinh ra lợi nhuận. Ở đây tôi sẽ mô tả các yếu tố cơ bản để từ đó bạn có thể tính ra tỷ suất lợi nhuân trên vốn bỏ ra

Các nguồn gây ra lời lỗ của công ty

 • Chi phí điều hành
 • Khấu hao
 • Trả lãi 
 • Tổng chi phí sản xuất
 • Doanh thu
 • Lợi tức

Nguồn thu của công ty 

 • Chi phí phân phối và bán hàng 
 • Doanh thu kế hoạch

Các chi phí hoạt động của công ty 

 • Vốn tự có – Nguyên vật liệu
 • Chi phí lao động trực tiếp 
 • Chi phí chung (cơ sở hạ tầng, văn phòng)
 • Khấu hao

Vốn chủ đầu tư đã bỏ ra, số tiền vay phải trả được 

 • Vốn lưu động 
 • Vốn cố định 
 • Chi phí trước khi đầu tư
 • Tổng vốn đầu tư
 • Đi vay
 • Vốn tự có
 • Lợi tức

Kết quả lời lãi của dự án

 • Tỷ lệ hoàn vốn 
 • Lãi/Lỗ

Khi dự án có lời, đơn giản là doanh thu trừ tổng chi phí và có lãi trước khi đóng thuế. Thì người chủ sẽ lập công ty, gom vốn và thực hiện dự án. Trong giai đoạn đầu, cổ đông phải bỏ tiền ra để công ty có vốn điều lệ. Sau này kho công ty đã hoạt động thì có thể huy động vốn ngắn hạn từ ngân hàng. Hoặc vốn dài hạn từ công chúng trên thị trường trái phiếu hoặc chứng khoán. 

II. Cách thức hoạt động của dòng vốn từ thị trường tài chính 

 Việc công ty sử dụng trái phiếu hay cổ phiếu để huy động vốn, thì tôi sẽ gọi đây là dòng tiền từ thị trường tài chính, dòng tiền này sẽ đi vào công ty. 

 • Công ty sẽ dùng tiền này để làm vốn cố định và vốn lưu động. Những vốn này sẽ tạo ra tiền mặt. 
 • Một phần của số tiền mặt được tạo ra từ dòng vốn sẽ được dùng để trả thuế. Một phần tiền mặt thu được sẽ dùng để đầu tư thêm vào máy moc, cơ xưởng của công ty. Số còn lại sẽ về thị trường tài chính để trả lãi, nợ và cổ tức cho những người đã cho vay hay hùn vốn vào công ty.

Từ cách thức hoạt động của hai dòng vốn cho công ty, ta có thể hiểu đơn giản: Mặt luật pháp chỉ quan tâm ở phần lời lãi của dự án, nguồn gốc của vốn và lợi tức. Thông qua các quy định về cổ phiếu và trái phiếu, luật pháp đã tạo điều kiện cho doanh nhân đẩy nhanh chu trình luân chuyển của vốn

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.